obraz - eduroam_logo_trans.gif


obraz - logo_pionier1.png

Konfiguracja Windows MobilePoniższy opis dotyczy konfiguracji na Pocket PC z systemem operacyjnym Windows Mobile 6.1

Krok 1

Klikamy Start -> Settings -> Connections -> WiFi i wybieramy siec "eduroam" lub jeśli jej nie widzimy: Menu -> Add new...

W polu Network name wpisujemy eduroam (lub jeśli wczesniej klikneliśmy na sieć przechodzimy do następnego kroku) i klikamy Next

obraz - Capture.png

Krok 2

Jako Authentication ustawiamy WPA, a jako Data Encryption wybieramy TKIP i klikamy Next

obraz - Capture001.png

Krok 3

Teraz wybieramy EAP type: PEAP i klikamy Finish.

obraz - Capture002.png

Krok 4

Po chwili (jeśli sieć eduroam znajduje się w zasięgu) powinnien wyskoczyć monit o podanie nazwy użytkownika (User name) oraz hasła (Password). W przypadku studenta wpisujemy nazwe uzytkownika w postaci: numer_indeksu@student.uni.opole.pl a w przypadku pracownika adres e-mail na serwerze Uniwersytetu Opolskiego, np. jankowalski@uni.opole.pl. Pole Domain pozostawiamy puste.
W celu zapamiętania hasła, możemy zaznaczyć opcję Save password.

obraz - Capture006.png

Jeżeli podaliśmy prawidlowe dane powiniśmy uzyskać dostęp do sieci. W przeciwnym przypadku może pojawić się następujący błąd:

obraz - Capture003.png

Należy poprawić dane podane podczas logowania - lub jeśli są poprawne - zrobić mięki reset systemu.Centrum Informatyczne
tel. +48 77 452 70 90, +48 77 452 70 91, fax. +48 77 452 70 92
(godziny pracy: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00)
e-mail: eduroam@uni.opole.pl

dol