obraz - eduroam_logo_trans.gif


obraz - logo_pionier1.png

Konfiguracja Windows 7Jak podłączyć system Windows 7 do sieci eduroam?

Aby podłączyć się do sieci eduroam konieczne jest posiadanie bezprzewodowej karty sieciowej obsługującej WPA lub WPA2.

W Windows 7 możemy zdać się na automatyczne skonfigurowanie połączenia i przejść od razu do punktu 10. Jeśli to nie zadziała to proszę wykonać kroki od punktu 1.

 1. W prawym dolnym rogu ekranu klikamy na ikonę połączenia sieciowego, następnie klikamy „Otwórz Centrum sieci i udostępniania”.

obraz - 01_pasek_zadan-ad1.jpg

 1. Klikamy link „Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi”.

obraz - 02_centrum_sieci_i_udostepniania.png

 1. W oknie zarządzania sieciami bezprzewodowymi klikamy przycisk Dodaj:

obraz - 03_zarzadzaj_sieciami_bezprzewodowymi.png

 1. W oknie „W jaki sposób chcesz dodać sieć?” wybieramy Ręcznie utwórz profil sieciowy:

obraz - 04_reczne_nawiazywanie_polaczenia_z_siecia_bezprzewodowa.png

 1. W następnym kroku kreatora w pole „Nazwa sieci” wpisujemy: eduroam, typ zabezpieczeń wybieramy: WPA2-Enterprise, typ szyfrowania wybieramy: AES. Następnie klikamy Dalej.

obraz - 05_wprowadz_informacje_o_sieci.png

 1. W ostatnim kroku kreatora wybieramy Zmień ustawienia połączenia.

obraz - 06_zmien_ustawienia.png

 1. Pojawi się okno „Właściwości sieci bezprzewodowej”, w którym klikamy przycisk Ustawienia.

obraz - 07_wlasciwosci2.png

 1. W oknie „Właściwości chronionego protokołu EAP” klikamy przycisk Konfiguruj.

obraz - 08_wlasciwosci_eap.png


 1. W oknie „Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2” odznaczamy opcję Automatycznie użyj nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows. Po wykonaniu tych czynności klikamy OK i ponownie OK.

obraz - 09_wlasciwosci_eap_mschapv2.png

 1. Po kliknięciu OK, ponownie pojawi się okno „Właściwości sieci bezprzewodowej”, w którym klikamy przycisk "Ustawienia zaawansowane".

  obraz - wlasciwosci_zaawansowane.png

 2. W oknie "Ustawienia zaawansowane" włączamy opcję "Określ tryb uwierzytelniania" po czym z rozwijanej listy wybieramy "Uwierzytelnianie użytkownika lub komputera" i klikamy OK.

  obraz - tryb_uwierzytelniania.png

 3. Zamykamy wszystkie otworzone okna klikając przyciski "OK"

 4. Następnie, w prawym dolnym rogu ekranu klikamy na ikonę połączenia sieciowego, powinniśmy zobaczyć sieć bezprzewodową eduroam, klikamy na tą sieć – rozwijając ją, następnie klikamy przycisk Połącz.
  Uwaga! Następna dwa kroki należy wykonać szybko, gdy upłynie za dużo czasu połączenie zostanie przerwane zanim zdążymy się zalogować, jeżeli tak się stanie to należy zacząć jeszcze raz – poczynając od kroku 10:

obraz - 10_pasek_zadan.jpg

 1. Wpisujemy nasz login do poczty uniwersyteckiej oraz hasło, w sposób podobny do poniższego:

obraz - 11_uwierzytelnianie_sieciowe.png


Uwaga! Dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego zamiast "12345@student.uni.opole.pl" należy wpisać "nazwakonta@uni.opole.pl"

 1. Na zakończenie, powinno wyświetlić się okienko informujące o certyfikacie serwera. Klikamy przycisk Połącz.

obraz - 12_certyfikat.png


Jeśli wszystkie czynności wykonane zostały prawidłowo, od tej chwili mamy działające połączenie z siecią eduroam!

Życzymy przyjemnego surfowania.
Centrum Informatyczne
tel. +48 77 452 70 90, +48 77 452 70 91, fax. +48 77 452 70 92
(godziny pracy: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00)
e-mail: eduroam@uni.opole.pl

dol